FEDORA

Digital Prize
Nominees 2021

Jury
Nominee
Solastalgia

Poland
Poznań Opera House

€0
collected

€1,000
target

0

Number of donors

Pledge without a reward

Incorrect value. Please check the field

For €5

 • You will receive a thank you note that will be posted on the project website
 • Your name and surname will be listed in the time capsule, which will be stored in the archives of Poznań Opera House


 • Otrzymasz podziękowanie, które zostanie umieszczone na stronie projektu
 • Twoje imię i nazwisko znajdzie się na liście w kapsule czasu, która będzie przechowywana w archiwum Teatru Wielkiego w Poznaniu

For €10

 • We will collect 35 liters of garbage on your behalf
 • You can pass a text message of up to 150 characters to the time capsule
 • You will receive a thank you note that will be posted on the project website
 • Your name and surname will be listed in the time capsule, which will be stored in the archives of Poznań Opera House


 • W Twoim imieniu zbierzemy 35 litrów śmieci
 • Do kapsuły czasu możesz przekazać wiadomość tekstową o długości do 150 znaków
 • Otrzymasz podziękowanie, które zostanie umieszczone na stronie projektu
 • Twoje imię i nazwisko znajdzie się na liście w kapsule czasu, która będzie przechowywana w archiwum Teatru Wielkiego w Poznaniu

For €25

 • You will take part in the workshop on creating instruments from rubbish (online)
 • We will place your 30-second voice recording in the time capsule
 • We will collect 35 liters of garbage on your behalf
 • You can pass a text message of up to 150 characters to the time capsule
 • You will receive a thank you note that will be posted on the project website
 • Your name and surname will be listed in the time capsule, which will be stored in the archives of Poznań Opera House

 • Weźmiesz udział w warsztatach tworzenia instrumentów ze śmieci (online)
 • W kapsule czasu umieścimy Twoje 30 sekundowe nagranie głosowe
 • W Twoim imieniu zbierzemy 35 litrów śmieci
 • Do kapsuły czasu możesz przekazać wiadomość tekstową o długości do 150 znaków
 • Orzymasz podziękowanie, które zostanie umieszczone na stronie projektu
 • Twoje imię i nazwisko znajdzie się na liście w kapsule czasu, która będzie przechowywana w archiwum Teatru Wielkiego w Poznaniu

For €50

 • We will plant a meadow in a pot with your name, which will stand on the terrace of Poznań Opera House
 • You can submit one photo / graphic material to the time capsule
 • You will take part in the workshop on creating instruments from rubbish (online)
 • We will place your 30-second voice recording in the time capsule
 • We will collect 35 liters of garbage on your behalf
 • You can pass a text message of up to 150 characters to the time capsule
 • You will receive a thank you note that will be posted on the project website
 • Your name and surname will be listed in the time capsule, which will be stored in the archives of Poznań Opera House


 • Posadzimy łąkę w doniczce z Twoim imieniem, która stanie na tarasie Teatru Wielkiego w Poznaniu
 • Do kapsuły czasu możesz przekazać jedno zdjęcie/ materiał graficzny
 • Weźmiesz udział w warsztatach tworzenia instrumentów ze śmieci (online)
 • W kapsule czasu umieścimy Twoje 30 sekundowe nagranie głosowe
 • W Twoim imieniu zbierzemy 35 litrów śmieci
 • Do kapsuły czasu możesz przekazać wiadomość tekstową o długości do 150 znaków
 • Otrzymasz podziękowanie, które zostanie umieszczone na stronie projektu
 • Twoje imię i nazwisko znajdzie się na liście w kapsule czasu, która będzie przechowywana w archiwum Teatru Wielkiego w Poznaniu

For €100

 • You will take part in a therapeutic session with a climate psychologist (online)
 • You will receive an invitation to open the capsule time in 20 years  * excluding transport and accommodation
 • We will plant a meadow in a pot with your name, which will stand on the terrace of Poznań Opera House
 • You can submit one photo / graphic material to the time capsule
 • You will take part in the workshop on creating instruments from rubbish (online)
 • We will place your 30-second voice recording in the time capsule
 • We will collect 35 liters of garbage on your behalf
 • You can pass a text message of up to 150 characters to the time capsule
 • You will receive a thank you note that will be posted on the project website
 • Your name and surname will be listed in the time capsule, which will be stored in the archives of Poznań Opera House


 • Weźmiesz udział w sesji terapeutycznej z psychologiem klimatycznym (online)
 • Otrzymasz zaproszenie na otwarcie kapsuły czasu za 20 lat *bez transportu i noclegu
 • Posadzimy łąkę w doniczce z Twoim imieniem, która stanie na tarasie Teatru Wielkiego w Poznaniu
 • Do kapsuły czasu możesz przekazać jedno zdjęcie/ materiał graficzny
 • Weźmiesz udział w warsztatach tworzenia instrumentów ze śmieci (online)
 • W kapsule czasu umieścimy Twoje 30 sekundowe nagranie głosowe
 • W Twoim imieniu zbierzemy 35 litrów śmieci
 • Do kapsuły czasu możesz przekazać wiadomość tekstową o długości do 150 znaków
 • Otrzymasz podziękowanie, które zostanie umieszczone na stronie projektu
 • Twoje imię i nazwisko znajdzie się na liście w kapsule czasu, która będzie przechowywana w archiwum Teatru Wielkiego w Poznaniu

For €500

 • Your avatar will become part of the application
 • You will take part in a unique author's therapeutic and musical session of dissolving in the ocean of data with the composer Rafał Zapała (online)
 • The first contributor has the option of giving a name to the time capsule
 • You will take part in a therapeutic session with a climate psychologist (online)
 • You will receive an invitation to open the capsule time in 20 years  *excluding transport and accommodation
 • We will plant a meadow in a pot with your name, which will stand on the terrace of Poznań Opera House
 • You can submit one photo / graphic material to the time capsule
 • You will take part in the workshop on creating instruments from rubbish (online)
 • We will place your 30-second voice recording in the time capsule
 • We will collect 35 liters of garbage on your behalf
 • You can pass a text message of up to 150 characters to the time capsule
 • You will receive a thank you note that will be posted on the project website
 • Your name and surname will be listed in the time capsule, which will be stored in the archives of Poznań Opera House


 • Twój awatar stanie się częścią aplikacji
 • Jedyna w swoim rodzaju autorska sesja terapeutyczno-muzyczna rozpuszczania się w oceanie danych z kompozytorem Rafałem Zapałą (online)
 • Pierwsza wpłacająca osoba ma możliwość nadania imienia kapsule czasu
 • Weźmiesz udział w sesji terapeutycznej z psychologiem klimatycznym (online)
 • Otrzymasz zaproszenie na otwarcie kapsuły czasu za 20 lat *bez transportu i noclegu
 • Posadzimy łąkę w doniczce z Twoim imieniem, która stanie na tarasie Teatru Wielkiego w Poznaniu
 • Do kapsuły czasu możesz przekazać jedno zdjęcie/ materiał graficzny
 • Weźmiesz udział w warsztatach tworzenia instrumentów ze śmieci (online)
 • W kapsule czasu umieścimy Twoje 30 sekundowe nagranie głosowe
 • W Twoim imieniu zbierzemy 35 litrów śmieci
 • Do kapsuły czasu możesz przekazać wiadomość tekstową o długości do 150 znaków
 • Otrzymasz podziękowanie, które zostanie umieszczone na stronie projektu
 • Twoje imię i nazwisko znajdzie się na liście w kapsule czasu, która będzie przechowywana w archiwum Teatru Wielkiego w Poznaniu

Outdated browser

For a better experience,
keep your browser up to date.

Learn more